Tuesday, January 13, 2009

[Padauk Myay] 3 New Entries: ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္အလားအလာ(၆)

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္အလားအလာ(၆)

အတုိက္အခံမ်ားရဲ့ အဓိက ေအာင္ျမင္မႈကေတာ့ ျမန္မာ့ႏုိ္င္ငံေရးကို ႏုိ္င္ငံတကာက အာရံုစိုက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းပါဘဲ။ အတိုက္အခံမ်ားဟာ ႏုိင္ငံျခားသား တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားနဲ႕ေပါင္းျပီး အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက နအဖ အေပၚ ဖိအားေပးမႈ၊ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႕မႈေတြ လုပ္လာေအာင္၊ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ INGO မ်ားကေန အစိုးရရဲ့ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈနဲ႕ အျခား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေပၚ မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ျပီး ေၾကညာခ်က္ေတြ၊ အစီရင္ခံစာေတြ ထုတ္ျပန္ေနေအာင္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ နအဖ အစိုးရရဲ့ တရား၀င္မႈကုိ အကန္႕ အသတ္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႕မႈေတြဟာ နအဖကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ထိခိုက္ ေစႏုိင္ခဲ့တယ္။ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္ေရးရာမွာ နအဖ အတြက္ အကန္႕အသတ္ေတြ အမ်ားၾကီး ေပၚေစခဲ့တယ္။

ဒီလိုလုပ္ႏုိင္တာဟာ စစ္ေအးေခတ္လြန္ ကမာၻရဲ့ အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ေျပာင္းလဲမႈ၊ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရး အေျခအေန၊ သတင္း နည္းပညာ ထြန္းကားလာမႈနဲ႕ INGO ေတြရဲ့ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အခန္းက႑ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း အရာေတြေၾကာင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္ပေရာက္ အတုိက္အခံမ်ားရဲ့ လႈပ္ရွားမႈ၊ တြန္းအားေပးမႈက အဓိက အခန္းက ပါပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း လမ္းစဥ္ ပါတီေခတ္တံုးက အစိုးရဟာ ျပည္တြင္း ေရးရာ မူ၀ါဒေတြကို ႏုိ္င္ငံတကာ အာရံုစိုက္မႈမရိွဘဲနဲ႕ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ နအဖကေတာ့ အျမဲတမ္း ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရတဲ့ ဘ၀နဲ႕ လႈပ္ရွားရတဲ့ အေျခအေန၊ တနည္းအားျဖင့္ ေနာက္ေၾကာမလံု ျဖစ္ခဲ့ရတယ္လို႕ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။

အတိုက္အခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနနဲ႕ ျပည္ပက ဖိအားေပးမႈေတြရယ္၊ ျပည္တြင္းက လူထု လႈပ္ရွားမႈေတြရယ္ ေပါင္းလိုက္ရင္ နအဖက ျပိဳကြဲ ပ်က္စီးသြား လိမ့္မယ္လို႕ ယူဆထားၾကတယ္။ ၉၀ ဆယ္စုေတြ အတြင္းမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေရွ႕ဥေရာပက ဒီမုိကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးေတြ၊ ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံမ်ားရဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြက ဒီအယူအဆကို ခိုင္မာေအာင္ တြန္းအားေပးခဲ့တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အတိုက္အခံမ်ားဟာ ႏုိင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာမွာ ရရိွထားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို အလြန္အကၽြံ အားထားခဲ့တယ္။ ဒါေတြနဲ႕ နအဖ ျပိဳကြဲသြားေအာင္ လုပ္ႏုိင္မယ္။ အေလွ်ာ့ေပးေအာင္ လုပ္ႏုိင္မယ္လို႕ ထင္ခဲ့တယ္။

ဒါေပမယ့္ အတုိက္အခံမ်ားက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ထဲက အက်ပ္ အတည္းေပါင္းမ်ားစြာကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ျပီးျပီ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ေမ့ေနၾကတယ္။ ရန္ကုန္အစိုးရ ဘ၀ေရာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလ၊ သန္႕ရွင္း တည္ျမဲ အကြဲအျပဲ၊ တရုတ္ျဖဴ အက်ပ္အတည္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ဖက္ဒရယ္မူ အက်ပ္အတည္းေတြမွာ စစ္တပ္ရဲ့ ညီညြတ္မႈကို ရေအာင္ ထိန္းထားႏုိင္ခဲ့တယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အာဏာ သိမ္းျပီး ေနာက္မွာလဲ ကၽြန္းဆြယ္အေရးအခင္း၊ အလုပ္သမားအေရးအခင္း၊ ဦးသန္႕ အေရးအခင္း၊ မိႈင္းရာျပည့္၊ ၈၈ အေရးအခင္း၊ ၉၆ လႈပ္ရွားမႈ၊ ၂၀၀၇ အေရးအခင္း စတဲ့ အက်ပ္ အတည္းေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့တယ္။ ဒီအက်ပ္ အတည္းေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္တဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳတဲ့ နည္းလမ္းေတြဟာ မွန္တယ္၊ မမွန္ဘူး ဆိုတာကို ေျပာခ်င္တာ မဟုတ္ဘူး။ သို႕ေသာ္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ဟာ တစ္ခ်ိန္လံုး Crisisေ တြကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရတယ္၊ Survival လုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနကို ေထာက္ျပခ်င္တာပါ။ အဲဒီလို ရပ္တည္ ျဖတ္သန္း ႏုိင္တာဟာ သူတို႕အဆို တပ္တြင္း စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး ဆိုတာကို ထိန္းထား ႏုိ္င္တာေၾကာင့္ လို႕ျမင္ပါတယ္။

သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ရဲ့ ရပ္တည္မႈကို ထိခုိက္ ႏုိင္ေလာက္တဲ့ အကြဲအျပဲ ဟာ ၄၈ ခုႏွစ္မွာ လက္၀ဲ ညီညြတ္ေရး ပ်က္ျပီး ဗမာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း၁နဲ႕ ၃ က အစိတ္အပိုင္း အေတာ္မ်ားမ်ား ေတာခုိသြားတဲ့ အခ်ိန္တစ္ခုပဲ ရိွခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ စစ္တပ္ဟာ တပ္ထဲမွာ အဲဒီလို အကြဲအျပဲေတြ မျဖစ္ေအာင္ အရမ္း အေလးထားခဲ့တာကို ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ အတုိက္အခံမ်ားနဲ႕ ႏုိင္ငံျခား အကဲခတ္အမ်ားစုဟာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားနဲ႕ အာဖရိက၊ ေတာင္အေမရိ ကတုိက္က တပ္မေတာ္ေတြလို အုပ္စု Faction ေတြရိွတယ္လို႕ ျမင္ၾကတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တင္းမာသူ၊ ေပ်ာ့ေျပာင္းသူလို႕ ခြဲၾက၊ ဘယ္သူ႕အုပ္စု၊ ဘယ္၀ါအုပ္စု လို႕နံမည္တတ္ၾက လုပ္ေလ့ရိွပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ဦးခင္ညြန္႕တို႕ကို ဖယ္ရွားလိုက္တဲ့အခါမွာလဲ ကိုယ့္ကို တစ္သက္လံုး စစ္ေၾကာေရးစခန္းမွာ ႏိွပ္စက္ခဲ့ တဲ့ ေထာက္လွမ္းေရး အုပ္စုကိုေတာင္ ေန႕ခ်င္းညခ်င္း သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့ အုပ္စုထဲ ထည့္ျပီး သူေတာ္ေကာင္း သတ္မွတ္ ေတာ့တာပါပဲ။ အဲဒီလို လိုရာဆြဲ ေကာက္ခ်က္ ခ်တာေတြဟာ အတိုက္အခံမ်ားရဲ့ အားနည္းခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ဟာ ျမန္မာ့သမုိင္းရဲ့ ရႈတ္ေထြး နက္နက္တဲ့ အေျခအေနေတြကို နားလည္ေအာင္ လုပ္ျပီး အေျဖရွာရမယ့္အစား လိုရာဆြဲျပီး ခပ္လြယ္လြယ္ ေကာက္ခ်က္ခ် ေတာ့တာပဲ။ ဒီလိုလုပ္တာကလဲ ပိုျပီး Lobby လုပ္လုိ႕ ေကာင္းတာကိုး။ တကယ္ေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရး အုပ္စုေတြ၊ တစ္ခ်ဳိ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ အဖယ္ရွားခံရတာဟာ Unity of Command ကို ထိခိုက္လို႕ အေရးယူခံရ တာသာ ျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑က ပါ၀င္ရမယ္။ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးဟာ သူတို႕ရဲ့ လမ္းျပေျမပံုအတုိင္း အဆင့္ဆင့္ သြားရမယ္ ဆိုတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ကေန ဘယ္တံုးကမွ ေသြဖည္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ သတိျပဳဖို႕လိုပါလိမ့္္မယ္။

အဲဒီလို တပ္မေတာ္ဟာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑က ပါရမယ္ ဆိုတာကလဲ သမိုင္း အေတြ႕အၾကံဳအေပၚ မူတည္ျပီး စစ္ေခါင္းေဆာင္ အဆင့္ဆင့္က တစ္သတ္မတ္တည္း ကိုင္ဆြဲခဲ့တဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၄၇- ၄၈ ကစျပီး ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရး ေလာက အကြဲအျပဲေတြၾကားမွာ စစ္တပ္တစ္ခုပဲ လြတ္ကင္းျပီး ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ၄၈-၄၉ ရန္ကုန္ အစိုးရ အျဖစ္ ေရာက္တဲ့အခ်ိ္န္မွာ ဖဆပလ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ပို္င္း အေနနဲ႕ အိႏိၵယကို ထြက္သြားဖို႕ အထိ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ စစ္တပ္က သူတို႕ရေအာင္ ခံတုိက္ပါ့မယ္။ မသြားပါနဲ႕လို႕ တားျပီး အေျခအေနကို ရေအာင္ ထိန္းခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး ၈၈ လို အစိုးရယႏၲရား၊ ပါတီ ယႏၲရားေတြ အားလံုး ရပ္တန္႕သြား ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္ တစ္ခုပဲ Function လုပ္ႏုိင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ က်န္ခဲ့ျပီး အစိုးရယႏၲရားကို ျပန္လည္ ထူမတ္ခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ၾကည့္ရင္ စစ္သားေတြမွာ ဒီလိုယံုၾကည္ဖို႕ အတြက္ ခိုင္လံုတဲ့ သမုိင္းေနာက္ခံ ရိွတယ္ဆိုတာ လက္ခံ ရပါလိမ့္မယ္။ သူတုိ႕ ယံုၾကည္တာေတြ အစြန္းေရာက္ျပီး ႏုိ္င္ငံေရးသမားေတြကို အထင္အျမင္ ေသးတဲ့အထိ ျဖစ္သြားတာ ကေတာ့ တစ္ပိုင္းေပါ့။ သို႕ေသာ္ ဒီအေၾကာင္းတရားကို ယထာ ဘူတက်က် မေလ့လာဘဲနဲ႕ စစ္တပ္က အာဏာလိုခ်င္လို႕ ႏုိင္ငံေရး ထဲမွာ ဆက္ပါေနတာ ဆိုတဲ့ ပံုေသနည္းနဲ႕ ျပႆနာေတြကို ခ်ဥ္းကပ္မယ္ဆိုရင္ အေျဖနဲ႕ နီးစပ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ISPD ရဲ့ စာတမ္းမွာ အတိုက္အခံေတြဟာ စစ္တပ္ရဲ့ Mindset ကို နားလည္ေအာင္ မၾကိဳးစားဘူးလို႕ ေထာက္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို နားလည္ေအာင္ မၾကိဳးစားဘဲ မိမိ အထင္နဲ႕ ေကာက္ခ်က္ခ်လို႕ အလြဲၾကီးလြဲခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြလဲ ရိွပါေသးတယ္။

၇. ၁. ၂၀၀၉ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမ်ား

 • ျမန္မာနဲ႕ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွလူမ်ိဳး ၂၀၀ပါ သေဘၤာတစင္း အင္ဒိုနီးရွား အာေခ်းကမ္းတြင္ ေတြ႕ရိွ - ဗြီအိုေအ click here
 • ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ ထပ္ဆင့္ ေထာင္ေျပာင္းေရႊ႔ခံေနရ - ဗြီအိုေအ click here
 • ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ေရာဂါဆိုင္ရာ ပညာေပးအေျခအေန - ဗြီအိုေအ click here
 • ရခုိင္အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာေစာျမေအာင္ ကြယ္လြန္ - ဗြီအိုေအ click here
 • ဗကသေခါင္းေဆာင္ ေဆး႐ံုတက္ - မဇၥ်ိမ click here
 • အစိုးရသစ္ ဖဲြ႔စည္းမည့္ အစီအစဥ္အေပၚ သူတို႔အျမင္ - မဇၥ်ိမ click here
 • သတင္းသမားဘ၀ - မဇၥ်ိမ click here
 • ျပင္ပေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္း က်ေသာ္လည္း အစိုးရထုတ္ေစ်း မေျပာင္းလဲ - မဇၥ်ိမ click here
 • ထုိင္းရွိ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္သက္တမ္း တႏွစ္ ထပ္တိုးေပးမည္ - မဇၥ်ိမ click here
 • Hip Hop အဆိုေတာ္ ရန္ရန္ခ်မ္း ျပန္လြတ္လာ - မဇၥ်ိမ click here
 • နာဂစ္အေရး ကူညီသူ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ - မဇၥ်ိမ click here
 • ၂၀၀၈ ခု ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္းစုံ အဂတိလုိက္စားမႈ (၅၀၀) နီးပါးရွိ - ေခတ္ၿပိဳင္ click here
 • ကြယ္လြန္သူ ဦးေစာမရေအာင္ေနရာ အစားထုိးမည္ ပါတီလႈပ္ရွားမႈရပ္မသြားဟု ဦးေအးသာေအာင္ေျပာ - ေခတ္ၿပိဳင္ click here
 • ရန္ကုန္မွာ အက္ဖ္အီးစီေစ်းက် - ေခတ္ၿပိဳင္ click here
 • ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း သေဘၤာမ်ား ျပင္ပဒီဇယ္ဆီျဖင့္ ဆဲြမည္ - ေခတ္ၿပိဳင္ click here
 • ကေလးစစ္သားဘ၀ (၁၀) ႏွစ္ၾကာေနခဲ့ရသူ အုိင္အယ္လ္အုိေၾကာင့္ ျပန္လြတ္ - ေခတ္ၿပိဳင္ click here
 • ဝတ္မႈန္ေရႊရည္သတင္း Weekly Eleven သာ ေဖာ္ျပခြင့္ရ - ေခတ္ၿပိဳင္ click here
 • စက္မႈ (၁) ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လိမ္ (၄) လိမ္ ေဆာင္ပုဒ္ - ေခတ္ၿပိဳင္ click here
 • မဂၤလာဒုံေလဆိပ္ကုိ ဘန္ေကာက္ေလဆိပ္ကဲ့သုိ႔ အစီးမခံရေအာင္ နအဖ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ ၫႊန္ၾကား - ေခတ္ၿပိဳင္ click here
 • မီတာမသုံးသည့္ စီးတီးတကၠစီမ်ား လုပ္ငန္းလုိင္စင္သိမ္းမည္ - ေခတ္ၿပိဳင္ click here
 • ၀န္ထမ္းလစာ တုိးေပးမည္ဟု ေနျပည္ေတာ္မွာ သတင္းပ်ံ႕ - ေခတ္ၿပိဳင္ click here
 • လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆရာဒဂုန္တာရာႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္သတင္းေထာက္မင္းႏုိ္င္သူ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ - ေခတ္ၿပိဳင္ click here
 • ႐ွမ္းျပည္မွ ထီလိမ္ဂိုဏ္း - ေခတ္ၿပိဳင္ click here
 • တာခ်ီလိပ္-မယ္ဆိုင္ နကသမ်ားဒုကၡေပး - ေခတ္ၿပိဳင္ click here
 • လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ႏႇင့္ အစားအေသာက္က႑ - ၀ိကလီးအလယ္းဗင္း click here
 • ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း - ၀ိကလီးအလယ္းဗင္း click here
 • ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ အေရးပါဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား - ၀ိကလီးအလယ္းဗင္း click here

၆ . ၁. ၂၀၀၉ ရက္ေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမ်ား

 • ၂၀၀၈ ပထမကိုးလအတြင္း ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွစ္ဆနီးပါးတိုး - ဗီြအိုေအ click here
 • စစ္ေတြေက်ာင္းသား ၅၀၀ ခန္႔ သြားလာေရးခက္ခဲလို႔ လမ္းေလွ်ာက္ကန္႔ကြက္ - ဗီြအိုေအ click here
 • ႏွစ္ကူးအႀကိဳ ထိုင္းညကလပ္မီးေလာင္မႈ ေသဆံုးမႈအထဲ ျမန္မာတဦးပါ - ဗီြအိုေအ click here
 • နာဂစ္မုန္တုိင္းသင့္ ေဒသေတြ ၈ လ အၾကာ ျပန္လည္ နာလန္မထူႏုိင္ေသး - ဗီြအိုေအ click here
 • ကမၻာ့အႀကီးဆုံး အေမရိကန္သံ႐ုံးသစ္ အီရတ္မွာဖြင့္လွစ္ - ဗီြအိုေအ click here
 • ဦးသန္႔ အဆိုအမိန္႔ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ပါရွိသည့္ ျမန္မာသစ္ မဂၢဇင္း ထုတ္ေ၀ခြင့္ မက်ေသး - မဇၥ်ိမ click here
 • က်ဴရွင္ဆရာ တကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပ - မဇၥ်ိမ click here
 • လိုင္စင္သက္တမ္း မတိုးသည့္ စာနယ္ဇင္းမ်ား ရပ္ဆိုင္း - မဇၥ်ိမ click here
 • မီဇိုရမ္မွာ ျမန္မာစားေသာက္ဆုိင္ မီးေလာင္ - မဇၥ်ိမ click here
 • UWSA က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမကို အမည္ေျပာင္း - မဇၥ်ိမ click here
 • တပ္ရိကၡာ စပါး လယ္သမား မကိုက္ - မဇၥ်ိမ click here
 • စင္ၿပိဳင္အစုိးရဖြဲ႕ေရး အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ အန္စီယူဘီ အကြဲအၿပဲသ႐ုပ္ေပၚလြင္ - ေခတ္ၿပိဳင္ click here
 • ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားထံမွ ထိုင္း-ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားလာဘ္ယူေန - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • ဆႏၵျပမႈျဖစ္ေအာင္ NLD ေသြးထိုးေၾကာင္း စစ္အစိုးရစြပ္စဲြ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • ရာသီေပၚပန္းမ်ား ၀ယ္လိုအားျမင့္တက္ေနေသာ္လည္း ပန္းျခံမ်ားမႇာေရာင္းလိုအားနည္းပါး - ၀ိကလီးအလယ္ဗင္း click here
 • ရခိုင္ျပည္နယ္၊ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မႇေတာင္သူ မ်ားမတ္ပဲကို အဓိကတိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ဳိးလာ - ၀ိကလီးအလယ္ဗင္း click here
 • မာဖီးယားဂိုဏ္း၀င္မ်ား အဖမ္းခံရ - ျမန္မာတိုင္း click here
 • အိပ္ခ်ိန္နည္းလ်င္ ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ - ျမန္မာတိုင္း click here

You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://padaukmyay.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.