Tuesday, January 13, 2009

=?utf-8?Q?=5bLaminkhin=5d_=31_New_Entry=3a_=e1=80=80=e1=80=af=e1=80=9c=e1=80=9e=e1=80=99=e1=80=82=e1=81=a2=e1=80=86=e1=80=ad=e1=80=af=e1=80=84=e1=80=b9=e1=80=9b=e1=80=ac_=e1=80=85=e1=80=85=e1=80=b9=e1=80=a1=e1=80=85=e1=80=ad=e1=80=af=e1=80=b8=e1=80=9b=e1=80=9b=e1=80=b2_=e1=80=b7=e1=80=9e=e1=80=b6=e1=80=a1=e1=80=99=e1=80=90=e1=80=b9_=e1=80=80=e1=80=ad=e1=80=af=e1=80=96=e1=80=9a=e1=80=b9=e1=80=9b=e1=80=bd=e1=80=ac=e1=80=b8=e1=80=b1=e1=80=9b=e1=80=b8=28Credential_Challenge_=29=e1=80=86=e1=80=ad=e1=80=af=e1=80=90=e1=80=b2_=e1=80=b7_=e1=80=94=e1=80=ad=e1=80=af=e1=80=84=e1=80=b9=e1=80=84=e1=80=b6=e1=80=b1=e1=80=9b=e1=80=b8=e1=80=85=e1=80=ad=e1=80=99=e1=80=b9=e1=80=b1=e1=80=81=e1=81=9a=e1=80=99=e1=82=88=e1=80=80=e1=80=ad_=e1=80=af=e1=80=98=e1=80=9a=e1=80=b9=e1=80=9c=e1=80=ad=e1=80=ad=e1=80=af=e1=80=85=e1=80=ae=e1=80=85=e1=80=85=e1=80=b9=e1=80=9e=e1=80=af=e1=80=b6=e1=80=b8=e1=80=9e=e1=80=95=e1=80=b9=e1=82=8f=e1=80=ad=e1=80=af=e1=80=84=e1=80=b9=e1=80=95=e1=80=ab=e1=80=9e=e1=80=9c=e1= 80=b2_=3f?=

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ စစ္အစိုးရရဲ ့သံအမတ္ ကိုဖယ္ရွားေရး(Credential Challenge )ဆိုတဲ ့ နိုင္ငံေရးစိမ္ေခၚမႈကိ ုဘယ္လိိုစီစစ္သုံးသပ္ႏိုင္ပါသလဲ ?

ကိုကိုးကြ်န္းျပန္တဦး
၂၀၀၈ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန ့က ႏိုင္ေက်ာ္ရဲ ့ ''စစ္အစိုးရ သံအမတ္အား ဖယ္ရွားေရး စိမ္ေခၚခ်က္ လက္ေတြ ့ ့က်ပါ ့မလား ? '' ဆိုတဲ့ အင္တာနက္ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ၾကည္ ့လိုက္တဲ့ အခါမွာ ႏိုင္ငံေရးအသိေရခ်ိန္နိမ့္က် သူမ်ားၾကားမွာ အေတြးမွား အျမင္ေမွာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုိင္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္မို ့ႏိုင္ေက်ာ္ရဲ ့အေခ်ာင္သမား အယူအဆကို ေ၀ဖန္ျပလိုပါ တယ္။
(၉၀)ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ ့ႏိုင္ငံေရးမွာ တိုက္ပြဲပုံစံ (၃)မ်ိဳးနဲ ့ ျမန္မာျပည္သူေတြ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖ်က္ဆီးျပီးဒီမိုကေရစီစနစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လုံးပမ္းတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ ၾကတယ္။ (၁) လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲ ျခင္း၊
(၂) ျမဳိ့ျပေဒသဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊
(၃) ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ျမန္မာ ့ဒီမိုကေရစီေရး အင္အားစုမ်ားက ကုလသမဂၢ
အပါအ၀င္ အေမရိကန္ ၊ ဥေရာပသမဂၢနဲ ့ဒီမိုကေရစီအစိုးရမ်ား အင္အားစုမ်ား ကို ခ်ဥ္းကပ္စည္းရုံးျခင္း (Lobby) တို ့ကို ေဆာင္ရြက္ေနတာ (၁၈)ႏွစ္ ရွိခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။
ကေန ့့ထိိေအာင္ပြဲ မခံႏိုင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ၾကည့္ဖို ့လိုပါတယ္။
(၁) ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ ဗကပ တို ့ရဲ ့ ပန္ဆန္း ပုန္ကန္မႈ ျဖစ္ျပီးေနာက္ လူမ်ိုဳးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့ ံမ်ားသီးျခားေပၚေပါက္ခဲ့ၾကတယ္။ဒီ့ေနာက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ားဟာ ျငိမ္းအဖြဲ ့မ်ား ျဖစ္လာ ခဲ့ၾကလို ့ ့စစ္၀ါဒီေတြအတြက္ မ်ားစြာအသက္ရွဴေခ်ာင္ေစခဲ့တယ္။ရွမ္း၊ ကရင္နီ နဲ ့ကရင္အမ်ိဳး သားေတြကသာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲေနၾကတယ္။
(၂) (၉၀)ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ ဒီခ်ဳပ္ နဲ ့လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္ေတြက လႊတ္ေတာ္ ေခၚေပးေရး- အာဏာ(၃)ရပ္ကို ျပည္သူကိုယ္စားလွယ္ေတြထံ လႊဲအပ္ေပးေရး ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ ၾကေပမယ့္ ေအာင္ျမင္မႈမရ ျဖစ္ေနပါတယ္။
(၃) ျပည္ပေရာက္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြရဲ ့လုံးပမ္းအားထုတ္မႈ ေတြကလည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရ ျဖစ္ေနပါတယ္။
အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တည္ျမဲေစတဲ ့အေၾကာင္းအခ်က္ သုံးမ်ိဳး မွာ ပထမနဲ ့ ့့့ဒုတိယအခ်က္ေတြက ျပည္ပေရာက္ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း မရွိတဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္ ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကိုျမန္မာျပည္သူေတြ ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ၾက ပါလိမ့္မယ္။
တတိယအခ်က္ကေတာ့ ျပည္ပေရာက္ဒီခ်ဳပ္ အဖဲြ ့ (LA) ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအ ဖြဲ (MPU) ့န ့ဲ ့အေ၀းေရာက္ အမ်ဳိးသားညႊန္ ့ေပါင္းအစိုးရအဖဲြ ့(NCGUB)တို ့က ဒ ီမိုကေရစီ ေဖၚေဆာင္ေရးလံုးပမ္းၾကရမယ့္တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီသံုးဖဲြ ့ဟာႏိိုင္ငံေရးအရ ၊ စည္းရုံးေရး အရ က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းတဲ ့အဖြဲ ့မ်ား ျဖစ္ဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။သမိုင္းေပးတာ၀န္ကိုဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ေက်ာ္ရဲ ့" သံအမတ္ဖယ္ရွားေရးစိမ္ေခၚခ်က္ လက္ေတြ ့က်ပါ ့မလား? " ေဆာင္းပါးပါ အခ်က္တစ္ခ်ိဳ ့ ့ကိုေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။"ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အုပ္စု၏ ျပည္သူ ့အေပၚ ႏွိပ္စက္ကလူ ျပဳမူေနမႈမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသာမက ကမာၻ ့ျပည္သူမ်ားပါ သည္းမခံႏိုင္စရာျဖစ္ေနသည္ကို လူသားခ်င္းစာနာသူတိုင္း သတိထားမိ ၾကမည္ျဖစ္သည္။ထို ့ေၾကာင္ ့ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းမွ စစ္အစိုးရအား ဖိအားေပးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ယေန ့ဆက္တိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ ေတြ ့ ့့့ျမင္ၾကရေပသည္။"
'' နအဖ စစ္အစိုးရသည္ အာဏာရွင္တို ့ထံုးစံအတိုင္း ၎တို ့အာဏာတည္ျမဲေရးကိုသာေရွးရွဳ ျပီး ျပည္သူလူထုအား ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ဖိႏိွပ္ျခင္း ၊ႏွိပ္စက္ညွငး္ပန္းျခင္း စသည္တို ့ကိုသာ အစဥ္တစိုက္ လုပ္ေဆာင္ျမဲ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ ့ရသည္။"
အဲဒီေရးသားခ်က္မ်ားဟာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခေနမွန္ေတြကို ထင္ဟပ္ထားတဲ ့အတြက္ ေထာက္ခံႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့့္"ကမာၻ့့ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း(၁၁၂)ဦးတို့ကယူအန္အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ထ ံ ေပးပုိ ့ ့တဲ့ဖိအားေပးေရးေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားနဲ ့အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မ်ားေကာင္စီ (AIPMC)မွ ကမကထျပဳျပီး ယူအန္မႈးခ်ဳပ္ထံ အလားတူ ေပးပို ့ခ်က္တို ့သည္ နအဖ အစိုးရအေပၚ ဖိအားေပးေရးလုပ္ငန္းတြင္အင္မတန္ ထိေရာက္သည္ ့အေရးယူေဆာင္ ရြက္မႈမ်ား ပင္ျဖစ္သည္"ဆိုတ့ဲ ့ေဖာ္ျပခ်က္ဟာ ပကတိျဖစ္ရပ္မွန္ေတြနဲ ့ကင္းကြာေနပါတယ္။
ကုလသမဂၢနဲ ့ႏိုင္ငံတကာဖိအားေပးမႈတို ့ဟာ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက ပန္း နဲ ့ေပါက္ခံရသလို ယူဆေနပါတယ္။သူတ့ို ့့့့့့့့ဟာအလြန္အကြ်ံ ေခါင္းမာသူေတြျဖစ္ၾကသလို ဖက္ ဆစ္အာဏာရွင္ေတြလို လြန္မင္းစြာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သူေတြျဖစ္ေနၾကတယ္။ဒါေၾကာင္ ့မို ့
ႏိုင္ေက်ာ္ေျပာသလို အင္မတန္ထိေရာက္သည္ ့အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုတာလံုး၀မဟုတ္ပါ။
ကုလသမဂၢနဲ ့ႏိုင္ငံတကာေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္တဲ ့- ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးလႊတ္ေပး ေရး၊ လူ ့အခြင့္္ ့အေရးေပးေရး ၊ အမ်ိဳးုသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုဦးတည္တဲ ့စားပြဲ၀ိုင္းေဆြး ေႏြးပြဲ ေတာင္းဆိုမႈေတြ - လူမ်ိဳးစုေဒသေတြမွာ အႏိုင္က်င္ ့လုယက္မႈ၊ မုဒိန္းမႈေတြေက်းရြာမ်ား မီးရွဳ ိ ့ေနမႈေတြကိုရပ္စဲဖို့ ့ ့ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ-ကို စစ္၀ါဒီေတြကဘာတစ္ခုမွ လိုက္ေလ်ာအေကာင္အထည္ေဖာ္တာမရွိေသးပါ။စစ္ေကာင္စီက ရွားရွားပါးပါး အျပဳဖက္ေဆာင္ရြက္တာဆို လို ့ အိုင္စီအာစီ (ၾကက္ေျခနီ) အဖဲြ ့ေထာင္ထဲက္ို ၀င္ၾကည့့္ခြင့္ျပဳတာ ရွိပါတယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေအးနဲ ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္းတို ့ေကာင္းေကာင္းၾကီးသေဘာ ေပါက္ေနတာကေတာ့ "ကုလသမဂၢတပ္ေတြ၊ျမန္မာ့ပိုင္နက္နယ္ေျမအတြင္း၀င္ေရာက္မလာႏိုင္ "ဆိုတာနဲ ့"ေနတိုးတပ္ဖြဲ ့ေတြဟာ အီရတ္နဲ ့အာဖဂန္ႏိုင္ငံတို ့မွာ ႏြံနစ္ေနတယ္" လို ့သူတို ့ နားလည္ခံယူထားၾကတယ္။
ဒါေၾကာင့္ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္နဲ ့ဥေရာပသမဂၢတို ့က စီးပြားေရးအရ ၊ႏိုင္ငံေရးအရ ဘယ္ေလာက္အေရးယူယူ စစ္ေကာင္စီက ပန္းနဲ ့ေပါက္တာလိုသေဘာထားေနၾကတယ္။
ႏိုင္ေက်ာ္ရဲ ့ေဆာင္းပါးမွာ "မိမိယူဆခ်က္မွာ ကမာၻ ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား၊ ျမန္မာ့ျပႆ နာမ်ားကိုတင္ျပႏိုင္ဖို ့ ့မွာ ကုလသမဂၢတြင္ တရား၀င္ကိုယ္စားလွယ္ ရွိျခင္းမရွိျခင္းဆိုသည္ ထက္ မိမိ၏ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္မႈ နည္းနာမ်ားသည္ တခုလုံးအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မည္မွ်ထိေရာက္ သည္ မထိေရာက္သည္ကသာ အဓိကက်သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္ ဟုထင္ျမင္မိပါသည္။ (မဟာဗ်ဴဟာ အက်ဳးိသက္ေရာက္မႈကို ဆိုလိုဟန္တူပါသည္။)
ႏိုင္ေက်ာ္ရဲ ့အယူအဆကိုသေဘာမတူပါ။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ၊ ျမန္မာ့ႏိိုင္ငံေရးမွာကုလသမ ဂၢက အေရးယူႏိုင္တာ အဆင့္ျမင့္ဆံုး (၂)ခ်က္ရွ္ိပါတယ္။ (၁)ကုလသမဂၢမွျမန္မာသံအမတ္ကို ဖယ္ရွားပစ္ျခင္း၊ (၂) လုံျခဳံေရးေကာင္စီရဲ ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိမ္းသိမ္းမႈတပ္ေတြ ျမန္မာပိုင္နက္ထဲ ၀င္ေရာက္ျခင္းတ ့ို ့ျဖစ္ပါတယ္။ ( အီရတ္၊ကူ၀ိတ္ စစ္ပြဲနဲ ့အာဖဂန္ႏိုင္ငံတြင္း ၀င္ေရာက္ျပီး တာလီဘန္အစိုးရကိုျဖဳတ္ခ်ျခင္း )
ျမန္မာသံအမတ္ကို ကုလသမဂၢမွ ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့ရင္ ျမန္မာ ့ႏိုင္ငံေရးမွာအက်ိဳးအျမတ္ရ ႏိုင္ပါတယ္။ (၁) စစ္ေကာင္စီရဲ ့အမိန္ ့အာဏာကို နာခံေနၾကတဲ့ ၾကည္းေရေလ တပ္မေတာ္အတြင္းက စစ္ဗိုလ္စစ္သားေတြရ ့ဲ ့စိတ္ဓာတ္ေတြက္ို ထိခိုက္ေစႏိုင္တယ္။စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြကို စီးပြားေရးအရ ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ၊ လူမႈေရးအရ ခုခံဆန္ ့က်င္တိုက္ပြဲ၀င္မႈေတြျဖစ္ေပၚႏိုင္တယ္။
တပ္တြင္း ပဋိပကၡေတြထက္ျမက္ျပင္းထန္လာႏိုင္တယ္။
(၂) ေအစီယံ ႏိုင္ငံေတြအတြင္းမွာ ျမန္မာအစိုးရ တည္ရွိမႈကို ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္တယ္။
(၃) စစ္အစိုးရနဲ ့တရုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ရုရွား ႏိုင္ငံအစိုးရတို ့အၾကား ဆက္ဆံေရး ေႏြး
ေထြးမႈေတြ ပ်က္ျပားသြားႏိုင္တယ္။
(၄) ျပည္တြင္းရွိဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြရဲ ့ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားကို ျမင့္မားေစမွာ
ျဖစ္တယ္။တိုက္ပြဲ၀င္စိတ္ဓာတ္ကို တိုးျမွင္ ့တင္ႏိုင္တယ္။
ႏိုင္ေက်ာ္ရဲ ့ေဆာင္းပါးမွာဆက္လက္ေဖာ္ျပထားတာက " လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျပည္သူတို ့၏မဲမ်ားကို အတင္းလုယူ၍အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ ့စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို အသက္သြင္း ႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသည္ကို ဇြတ္က်င္းပရန္္ နအဖ အစိုးရ က စီမံေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္သည္။ ၄င္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ (၉၀)ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိုင္ရ ပါတီမ်ားႏွင့္ (၉၀)ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အျပီးအပိုင္ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္ စစ္အစိုးရ ၏ ၾကံရြယ္အားထုတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။'"အဲဒီအပိုဒ္ကေတာ ့ျမန္မာ ့ႏိုင္ငံေရးကို မွန္ကန္စြာ အကဲျဖတ္တာျဖစ္လို ့သေဘာတူႏိုင္ပါတယ္။တခ်ိန္တည္းမွာ စစ္၀ါဒီေတြရဲ ့ ့့့့မဟာဗ်ဳဟာလုပ္ ငန္းစဥ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ နားလည္သင့္ပါတယ္။သူ ့ဘက္ကရန္သူ မိတ္ေဆြ စည္းေၾကာင္းဆြဲျပ လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္ပေရာက္ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြကလဲ မိမိတို ့ရဲ ့ခြန္အားေတြကိုအစြမ္းကုန္အသုံး ခ်ျပီး ဖြဲ ့ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆန္ ့က်င္ေရး- ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဖ်က္ဆီးေရးတို ့ကိုသံဓိ႒ာန္ ခ်မွတ္ျပီး တိုက္ပြဲဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ ့ရဲ ့(Credential Challenge) တင္ျပခ်က္ကို အမ်ိဳး သားေကာင္စီက ေထာက္ခံထားသလို ျပည္ပေရာက္ဒီခ်ဳပ္ အဖြဲ ့ေတြကလဲေထာက္ခံသင့္တယ္၊ ေဒါက္တာစိန္၀င္းေခါင္းေဆာင္တဲ့ ညႊန္ ့ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ ့ကလဲမိမိတို ့ရဲ ့အမွားေတြကို ရွာေဖြ ျပင္ဆင္ျပီး(MPU)အဖြဲ ့ အမ်ိုဳးသားေကာင္စီတို ့နဲ ့ႏိုင္ငံေရးညီညႊတ္မႈကို တည္ေဆာက္ရယူျပီး စစ္၀ါဒီေတြရဲ့ ့့့ေဖာက္ျပန္မႈလိမ္လည္မႈေတြကို ဖြင့္ခ်တိုက္စစ္ဆင္ဖို ့လိုပါတယ္။
အနီးေခတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာ( ၁၉၄၄) ဖက္ဆစ္အုပ္စိုးမႈကာလနဲ ့(၁၉၄၄) ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ့ ့ၾကားျဖတ္အစိုးရကာလေတြနဲ ့ဆင္တူတယ္လို ့ယူဆတယ္။(၁၉၄၄)ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊သခင္သန္းထြန္း ၊သခင္ဗဟိန္းနဲ ့ဗိုလ္မႈးၾကီးေက်ာ္ေဇာ တို ့ရဲ ့ဖက္ဆစ္ဆန့္ ့့က်င္ေရးျပင္ဆင္မႈေတြနဲ ့အလြန္တူသလုိ (၁၉၄၇)ခုႏွစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းဦးေဆာင္တဲ့ ဖဆပလ ယာယီအစိုးရတို ့ဟာလက္၀ဲဖက္က သခင္စိုးဦးေဆာင္တဲ့အလံနီ ပါတီနဲ ့သခင္သန္းထြန္းေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဗကပ တို ့ရဲ ့ျပင္းထန္တဲ့ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္မႈေတြ ခံေန ရသလိုလက်ာ္ဖက္မွာလဲ ေစာ-စိန္-ေမာ္ ဂိုဏ္းအုပ္စုေတြကလဲ ျဗိတိသွ်ကိုလိုနီအစိုးရကို အေလွ်ာ ့ေပးလိုမႈေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံေနရပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ ့သခင္ျမတို ့ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဖဆပလ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္က တႏွစ္အတြင္းလုံး၀လြတ္လပ္ေရးေပးရမယ္ ဆိုတဲ့စိမ္ ေခၚခ်က္က္ို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္မို ့ ဇူလိုင္(၁၉)ရက္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို ့လုပ္ၾကံခံခဲ့ရပါတယ္။ဒီကေန ့ျမန္မာျပည္ သူေတြစည္းလုံးညီညႊတ္ၾကျပီးျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြရဲ ့ေခါင္းေဆာင္မႈ ေအာက္မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ ့စည္းပုံဥပေဒနဲ ့၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပတ္သားစြာ တိုက္ပြဲ ဆင္ ႏႊဲၾကဖို ့ သမိုင္းကေတာင္းဆိုေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုကိုးကြ်န္းျပန္တစ္ဦး
၂၈.၁၂.၀၈

You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://laminkhin.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.