Thursday, January 8, 2009

[ကၽြန္ေတာ့္အိမ္] 1 New Entry: ေနတတ္၊ ေျဖတတ္လွ်င္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာ သင့္ကမာၻ

ေနတတ္၊ ေျဖတတ္လွ်င္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာ သင့္ကမာၻ

နံနက္မုိးေသာက္ အလင္းေရာက္၍
မရွိေဘးက်မ္း၊ မသန္းကင္းစင္ စိတ္ၾကည္လင္ေသာ္
ေန႔တဓူ၀ ေသဆုံးၾကသည့္
လူသားသန္းေပါင္း ရာေထာင္ေသာင္းထက္
သင္ကား မဂၤလာရွိလ်က္သာတည္း။

တပင္တ၀မ္း၊ တရႈိက္တငင္
စစ္ေျမျပင္ေတြ
ေဖၚမဲ့ကင္းကြာ၊ ဆာေလာင္နာလ်က္
ဒုကၡမ်ဳိးစုံ၊ စုပုံႀကံဳရ
ဘ၀တုိတုိ၊ လူထုိထုိတြင္
သင္ကားလြတ္ကင္း၊ ရွိေနျခင္းသာ မဂၤလာတည္း။

ဇရာ၊ မရဏ၊ အသုဘႏွင့္
အားကုိးေဖၚမဲ့၊ ေၾကာက္ရြံ႕လ်က္ျဖင့္
ဓမၼအရိပ္ မခုိအိပ္ဘဲ
သဒၵါပညာ ညီညြတ္စြာျဖင့္
ဓမၼသမၼဇဥ္ အသိရွင္လွ်င္
ဇမၻဴတလူ ဆုိႏိုင္လူတည္း။

ေလးပုံသုံးပုံ ဤလူ႔ဘုံတြင္
စား၀တ္ေနေရး ေသာကေဘးႏွင့္
ထာ၀ရႀကံဳရ ဘုံဘ၀၌
သင္ကားမပါ အမုိးကာႏွင့္
၀တ္စရာေစ့ငွ မေၾကာင့္ၾကဘဲ
စားေရရိကၡာ ျပည့္စုံပါလွ်င္
ပတိရူပါ မဂၤလာတည္း။

ရွာေဖြသုိမွီး ရၿပီးဥစၥာ အသျပာကုိ
ဘဏ္မွာလဲထား၊ အိပ္ထဲလဲပါ၊ ေၾကြပါ ရံသင့္
ထားႏုိင္ခြင့္က ဆင္းရဲရပုံ ဤလူ႔ဘုံတြင္
တစ္ရာမွာ ရွစ္ေယာက္ စာရင္းေပါက္ရာ
သင္လဲပါ၏။

ႏွစ္ျဖာမိဘ သက္ရွည္ၾကလွ်က္
ဘုရားသြား ေက်ာင္းတက္
လက္ဆက္မကြာ ရွိေနပါမူ
သင္လုိလူကား ရွာမွရွားေပ
ဤတုိင္းျပည္(ေျပ)။

မ်ားစြာဗုိလ္လူ တစ္ပါးသူတုိ႔
ေပးႏုိင္ခဲရ ႏွလုံးလွကုိ
ရႊင္ၾကည္မ်က္ႏွာေပး သင္ကားေပးေသာ္
မဂၤလာပြားတုိး ေ၀ၿဖိဳးက်က္သေရ
ျဖစ္ႏုိင္ေပ၏။

ပုခံုးႏွစ္ဖက္ လက္ျခင္းယွက္လ်က္
နားလည္ေပါင္းကူး ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးဖြယ္
ခ်စ္သည့္သဟာ အတူပါက
သဗၻမဂၤလာ ေခၚဆုိရာတည္း။

ေရႊနားေတာ္သြင္း မယြင္းေသခ်ာ
ဤသည္စာကုိ ခုိင္ၾကည္ႏွလုံး အေျဖာင့္သုံး၍
စီစစ္ေ၀ဖန္ ဖတ္ၿပီးျပန္လွ်င္
ႏွစ္ျဖာေကာင္းသတင္း ျပည့္စုံျခင္းသည္
ထင္လင္းေသခ်ာ သင့္တြက္သာတည္း
သန္းေပါင္းမ်ားစြာ လူတုိ႔မွာလွ်င္
သတင္းစုံစုံ ႏႈိင္းယွဥ္ပုံကုိ
သိခြင့္မရ ေ၀းကြာၾက၍
ေက်နပ္သင့္ေပ သင့္အေျခအေန။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အင္ဒီယာနာျပည္နယ္ ဖုိ႔တ္၀ိန္းၿမဳိ႕ ဓမၼရိကိၡတေက်ာင္း အလွဴရွင္ Mr. Lewis W. Hout (4/4/1917 – 12/30/2001) ေရးသားသည့္ "Ponder this as we enjoy: Thanksgiving and Christmases" ကုိ ေထရ၀ါဒဗုဒၵသာသနာအဖြဲဲ႕မွ ထုတ္ေ၀ေသာ ဓမၼသံေတာ္စဥ့္ စာစဥ္အမွတ္(၂)တြင္ ကုိကုိႀကီးက ျမန္မာဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။

You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://www.myhome16.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.