Thursday, January 8, 2009

[Mogok Media] 1 New Entry: သခင္သာခင္ (သို႔) မိုးကုတ္နယ္သား ထူးခၽြန္ေသာ နိဳင္ငံေရးသမား

သခင္သာခင္ (သို႔) မိုးကုတ္နယ္သား ထူးခၽြန္ေသာ နိဳင္ငံေရးသမားသခင္သာခင္ ကို ၁၉၁၉-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၆)ရက္ေန႔တြင္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ကင္းရြာ၌ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး က်ပ္ျပင္တြင္ ေနထိုင္ႀကီးျပင္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၃၆-ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းမွထြက္၍ ၁၉၃၉-ခုႏွစ္တြင္ လူငယ္မ်ားသမဂၢအသင္း ႏွင့္ တို႔ဗမာအစည္းအရံုး သို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အသက္(၂၀)အရြယ္ကတည္းကပင္ နိဳင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၀-၄၁ ခုႏွစ္ အထက္ဗမာျပည္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ တာ၀န္ခံေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (BIA) ၌ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုုုစဥ္က သခင္သာခင္သည္ အထက္ဗမာျပည္လံုးဆုိင္ရာ BIA အုပ္ခ်ဴပ္ေရးအဖြဲ.၏ ဖြဲ.စည္းေရးမႈးအဖြဲ.တြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၁ တြင္ဖြဲ.စည္းခဲ့သည့္ ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ.ခြဲတြင္ မိုးကုတ္ေဒသတာ၀န္ခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၁-၄၅ ဂ်ပန္ေခတ္တေလွ်ာက္လံုးတြင္ အစိုးရဖက္၌ ခရိုင္ရဲ ဗိုလ္မွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ စစ္တိုင္းအမွတ္(၆)မွ ဗိုလ္မွဴးရဲထြတ္ ဦးစီးေသာ ဘယေက်ာ္ထင္တပ္ဖြဲ.တြင္ ေတာင္ပိုင္းရွမ္းျပည္၊ ပ်ဥ္းမနားနယ္စပ္ တာ၀န္ခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အဖမ္းခံရၿပီး ေထာင္တြင္း အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရပါသည္။

၁၉၄၇-ခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဖဆပလ ေခတ္တြင္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဖဆပလ အဖြဲ႕တြင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ရွိ ဗဆပလ ဗဟို ဌာနခ်ဳပ္တြင္ တိုင္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဖဆပလ ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းရာ၌ ဥကၠဌအျဖစ္ သခင္ဘသိန္းအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ သခင္သာခင္ တို႔က တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ သခင္ဘသိန္းသည္ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္တြင္ မိုးကုတ္မဲဆႏၵနယ္မွေန၍ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္အမတ္ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး သခင္သာခင္သည္ ျပည္ ေက်းလက္အေရွ႕ပိုင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ၀င္ေရာက္အေရြးခံခဲ့ပါသည္။ ထုိစဥ္က ယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္မရွိပဲ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနိဳင္ရရွိခဲ့ၿပီး တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ နိဳင္ငံျခားေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုးတို႔တြင္ ပါလီမန္အတြင္း၀န္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၅၁-ခု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သခင္သာခင္သည္ မိုးကုတ္မဲဆႏၵနယ္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ ပါလီမန္အမတ္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ကုန္စည္ျဖန္႔ျဖဴးေရးႏွင့္ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၄-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေခတၱႏွဳတ္ထြက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္ပိုင္း သခင္သာခင္သည္ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအေနျဖင့္ အျမင့္ဆံုးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၆-ခု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မိုးကုတ္မဲဆႏၵနယ္မွ ပါလီမန္အမတ္အျဖစ္ ဆက္လက္အေရြးခံခဲ့ရၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီး ႏွစ္ျခမ္းမကြဲမွီအခ်ိန္ထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၄၇-ခု ဇူလိုင္လတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ၾကံခံရၿပီးေနာက္ သခင္ႏုသည္ ဖဆပလ အဖြဲ႕ႀကီး၏ ဥကၠဌျဖစ္လာခဲ့သည္။ သခင္ႏု ဖဆပလ ဥကၠဌ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး (၁၁)ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ ၁၉၅၈-ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ဖဆပလ အဖြဲ႕ႀကီးသည္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲခဲ့ရပါသည္။ ထိုစဥ္က ဖဆပလ အဖြဲ႕ႀကီးတြင္ အဓိကေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဦးႏု၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ သခင္တင္ႏွင့္ ဦးဗေဆြ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းသည္ ဆိုရွယ္လစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ထင္ရွားၿပီး သခင္သာခင္မွာ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၏ ညာလက္ရံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ဖဆပလ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားသည့္ေနာက္ ဦးႏုႏွင့္ သခင္တင္၏ အုပ္စုကို သန္႔ရွင္း ဦးဗေဆြႏွင့္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔ လူစုကို တည္ၿမဲ ဟု ျပည္သူလူထုက ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၅၈-ခုႏွစ္မွစ၍ သခင္သာခင္သည္ တည္ၿမဲ ဖဆပလအဖြဲ႕တြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ အဖမ္းအဆီးမခံရမီအခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၀-ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၆)ရက္ေန႔တြင္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရမွ က်င္းပေပးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ တည္ၿမဲအဖြဲ႕သည္ သန္႔ရွင္းအဖြဲ႕ကို ရွံဳးနိမ့္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၀-ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သခင္သာခင္သည္ မိုးကုတ္အမတ္အျဖစ္ အနိဳင္ရရွိခဲ့ၿပီး ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္တြင္ တည္ၿမဲဖက္မွ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ သခင္သာခင္သည္ လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္း၀င္တံဆိပ္ (ပထမအဆင့္) ကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရသည္။ သခင္သာခင္သည္ အင္ဒိုနီးရွားနိဳင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမွဳကာလ၌ အင္ဒိုနီးရွားသို႔ လက္နက္အကူအညီမ်ား သြားေရာက္ေပးပို႔ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

သခင္သာခင္သည္ ၁၉၈၆-ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္။ သခင္သာခင္၏ ဇနီးမွာ ေဒၚျမသန္းတင္ ျဖစ္ၿပီး သားသမီး(၇)ဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔၏ အမည္မ်ားမွာ ေဒၚခင္ျပံဳး၊ ေဒၚရီရီ၊ ဦးေအာင္ခင္၊ ဦးညီညီ၊ ေဒၚညိဳညိဳ၊ ေဒၚဥမၼာသာခင္ႏွင့္ ဦးနႏၵသာခင္ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
S.T.A

ကိုးကားခ်က္ -

(၁) ဦးႏုေရး တာေတစေနသား
(၂) ေမာင္ထြန္းဦး(မိုးကုတ္)၏ ကမၻာကသိတဲ့ ျမန္မာ့ပတၱျမားေျမ
(၃) သခင္သာခင္၏ ၁၉၆၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာ
(၄) ဦးနႏၵသာခင္၏ ေျပာျပခ်က္

You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://mogokmedia.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.