Saturday, February 21, 2009

[] 3 New Entries: ငါးမန္းေတာင္ပံ ဟင္းခ်ိဳ

ငါးမန္းေတာင္ပံ ဟင္းခ်ိဳ

ငါးမန္းေတာင္ပံ ဟင္းခ်ိဳ

ေျပာျပန္ရင္လဲ ကေဒါင္းတို႔ ေခါင္းေပါက္ခံရကိန္း ရွိတယ္။ ပထမဆံုး ရိုက္မယ့္သူေတြကေတာ့ ရံုးက စလံုးတရုတ္ေတြေပါ့။ ဒီလူေတြ တယ္ခက္တယ္။ ဘာပြဲပဲရွိရွိ ငါးမန္းေတာင္ပံ ဟင္းခ်ိဳေလးပါမွ။ ငါးမန္းေတာင္ပံ ဟင္းခ်ိဳ မပါရင္ ပြဲမေျမာက္ဘူးဆိုပဲ။ က်ေနာ္တို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ ေက်ာင္းတက္တုန္း စားပြဲထိုးလုပ္တုန္းကဆို မ လိုက္ရတဲ့ ငါးမန္းေတာင္ပံ ဟင္းခ်ိဳအိုးေတြ.. ခပ္ေပးလိုက္ရတာ ေပပြေနတာပဲ အဲအဲ ညွီလြန္းတယ္လို႔ ေျပာတာပါ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ငါးမန္းေတာင္ပံ ဟင္းခ်ိဳကို ၾကိဳက္ကိုမၾကိဳက္ဘူး။ ပ်စ္ခၽြဲခၽြဲနဲ႔ ပြဲညွက္ကို ေရထည့္ေရာ vinegar ထည့္ထားတဲ့အတိုင္းပဲ။ (vinegar ကို ျမန္မာလိုမသိပါ။ ဟိဟိ)

ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ discovery channel မွာ ငါးမန္းေတာင္ပံ ဟင္းခ်ိဳအေၾကာင္း ေလ့လာလိုက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ငါးမန္းေတာင္ပံ ဟင္းခ်ိဳ မစားဖို႔ လိုလားတဲ့ လူတေယာက္ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ အဲဒီအခ်ိန္ကစျပီး တတ္ႏိုင္သေလာက္ ငါးမန္းေတာင္ပံ ဟင္းခ်ိဳကို မစားဘူး။ ကိုယ့္ အသိသူငယ္ခ်င္းေတြ စားဖို႔လဲ အားမေပးဘူး။ အခုလဲ CNN ကေန ငါးမန္းေတာင္ပံနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သတင္းေဆာင္းပါးေလးဖတ္ရေတာ့ ဘေလာ့လာ စာဖတ္ပရိသတ္ကို ေ၀မွ်ခ်င္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ငါးမန္းေတာင္ပံ ဟင္းခ်ိဳကို မစားပါနဲ႔။ အားၾကီးတဲ့ ငါးမန္းေတြကို သနားပါ။ စာနာပါလို႔။

သတင္းေဆာင္းပါးထဲမွ က်ေနာ္ ေကာက္ႏုတ္ထားခ်က္မ်ား။

၁) ငါးမန္းကိုယ္သည္ ငါးမန္းေတာင္ေလာက္ တန္ဖိုးမရွိေသာေၾကာင္းလည္းေကာင္း၊ ငါးဖမ္းသေဘၤာေပၚတြင္ အလြန္ေနရာယူေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ငါးမန္းသတ္သမားတို႔သည္ ငါးမန္းေတာင္ပံကို ျဖတ္ျပီးသည္ႏွင့္ က်န္ရွိေသာ ခႏၶာကိုယ္ကို ပင္လယ္ထဲသို႔ လႊတ္ပစ္လိုက္သည္။ အသက္မေသေသးေသာ ငါးမန္းသည္ ငါးမန္းေတာင္ မရွိေသာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို မထိန္းႏိုင္ ေရမကူးႏိုင္ဘဲ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္သို႔ က်ကာ ေသဆံုးရရွာသည္။

၂) ငါးမန္းသည္ ဒိုင္ႏိုင္ေဆာတို႔ႏွင့္ အျပိဳင္ စတင္ေပၚေပါက္လာသည့္ သတၱ၀ါျဖစ္ျပီး ပင္လယ္တြင္ အဓိက အမဲလိုက္မုဆိုးသတၱ၀ါျဖစ္သည္။ ငါးမန္းတို႔ ရွားပါးလာျခင္းသည္ ပင္လယ္၏ ေဂဟစနစ္ကို မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေစသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ လူလတ္တန္းစားမ်ား၏ ၀ယ္လိုအားေၾကာင့္ ငါးမန္းမ်ား ရွားပါးလာျခင္းသည္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။

KAOSHIUNG, Taiwan (CNN) — There is no animal on earth more vilified than the shark. Pop culture references and annual, over-hyped reports of attacks on swimmers or surfers have put sharks on the top of the list of the world’s most feared living things.

Shark finning thrives off weak global regulations. Few countries demand sharks arrive in port with fins attached.  There is however, a creature far more predacious than the shark: Humans.

Sharks existed before there were dinosaurs and they pre-date humans by millions of years. Yet, in a relatively short period of time, humans and their technological arsenal have driven most shark populations to the verge of extinction.

This is bad news for the world’s oceans. Sharks are the top predator in the ocean and are vital to its ecosystem. The rapid reduction of sharks is disrupting the ocean’s equilibrium, according to Peter Knights, director of WildAid International.

“These are ecosystems that have evolved over millions and millions of years,” said Knights. “As soon as you start to take out an important part of it, it’s like a brick wall, you take out bricks [and] eventually it’s going to collapse.”

When sharks attack humans, it inevitably makes news - it is a sexy story. What is rarely reported is that worldwide, sharks kill an average of 10 people every year. It’s usually when people venture into a shark’s habitat and not the other way around. By contrast, humans kill around 100 million sharks every year - a number that has ballooned in recent years because of the enormous demand for shark fins to make shark fin soup.

Shark fin soup is a delicacy reserved for the wealthy on special occasions and it has been part of Chinese culture for centuries. For years, only rich Chinese mostly in Hong Kong, Taiwan and Singapore consumed it, so the impact on the overall shark population was negligible.

Over the last decade, the exploding middle class in China has changed the fate of the shark. With an unprecedented number of people making more money than ever, the demand for all things that signal an improvement in status is gargantuan. The ability to serve and consume shark fin soup is among the most revered of activities, because it signifies that one has made it.

Shark fin soup can be expensive. A bowl of imperial shark fin soup can cost upwards of $100. These days, shark fin soup is so fashionable that it’s becoming commonplace. Buffets serve versions of it for as low as $10 a bowl. The irony is that shark fin is flavorless — its cartilage has a chewy consistency. Tens of thousands of sharks are being killed for a gelatinous thing in a soup.

To satiate the appetites of upwardly mobile Chinese, fishermen traverse all corners of the Earth’s oceans in search of sharks or, more specifically, their fins. Because space is limited on fishing vessels and shark bodies are bulky and not considered as valuable, fishermen often catch the sharks, saw off their fins and toss the sharks back into the water. Without their fins, sharks cannot swim and they sink to the ocean floor, where they’re picked at by other fish and left to die.

The “Planet in Peril” crew traveled with Knights to Taiwan’s southern port city of Kaohsiung, which is considered one of the world’s main hubs for shark fins. We watched as the fishermen unloaded their catch. Thousands of fins were thrown from one of the ships that had spent months fishing the international waters of the Pacific.

Because of the sensitivity over this issue, few people were willing to talk to us.

Shark finning is not illegal. Taiwan has no law against fins taken from international waters coming into its ports. However, Taiwan does have what it calls a “plan of action” that requires the bodies of the sharks the fins came from to be accounted for and not dumped into the sea.

But at this port, we see more fins than bodies as a forklift scoops up large piles of fins and dumps them into a truck. There are no signs of anyone monitoring the weight ratio or making sure there’s no illegal fishing of the five shark species protected under international treaty.

“The laws are weak and when you take the fins off, identifying these species is almost impossible,” Knights said. “You can see they all look almost identical and yet they’re makos and threshers and blue sharks; there [are] all kinds of species there, but identifying them and monitoring them and having a regulated fishery is virtually impossible.”

Taiwan is not alone. Shark finning thrives off weak regulations around the world and only a few countries demand that sharks arrive in port with fins attached.

Knights says it comes down to economics.

“The fin is one of the most expensive pound-for-pound item from the sea. And the beauty about the fin is that it’s very compact … it doesn’t take up your hull and you can make a lot of money from it,” said Knights.

Fins can sell for $500 per pound, according to WildAid, which is campaigning for a global ban on shark finning.

In recent years, Cocos Island has become another battleground in the fight to save the shark.

Located 300 miles off the coast of Costa Rica, the only way to get to this uninhabited islet in the eastern Pacific is by boat. Cocos Island, recently declared a national park, is a nearly pristine and richly preserved ecosystem where thousands of sharks have roamed for centuries. Scientists think there are more sharks there than any other place on Earth.

Fishermen come from all over the world to catch the sharks that swim around the island. It is illegal for fishing boats to get within three miles of the island, but the law is routinely ignored. On any given day, one can see numerous fishing boats no more than a mile away from the island.

The fate of the shark is grim. Increasing public awareness of the shark’s role in the marine ecosystem and the rapid rate of extinction because of the demand for shark fin soup may be the best hope for the shark, which has inhabited the planet for 400 million years.

“Can you imagine if it was Yellowstone Park and people were shooting up grizzlies? No one would ever get away with it. But this ocean, because it’s out of sight, out of mind, [shark finning] carries on,” said Knights.

ရိုဟင္ဂ်ာ တကယ္ ရွိမရွိ

ရိုဟင္ဂ်ာ တကယ္ ရွိမရွိ

ဟဲ့ ဟဲ့ ကေဒါင္းတို႔က ငါးၾကင္းေခါင္း တက္ကိုင္ျပန္ျပီလို႔ မေျပာပါနဲ႔။ မေျပာဘဲ မေနႏိုင္လို႔ပါ။ ဒါေပမဲ့ ေျပာသင့္တယ္ထင္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာမွာ ရႈပ္ေထြးမႈေတြ အမ်ားၾကီးရွိသလို က်ေနာ္ ေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးေတြ ရွိလို႔ပါ။

ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာကို က်ေနာ္ ၾကားဖူးတာ အေတာ္ေလးေတာ့ ၾကာပါျပီ။ အဓိက ၾကားဖူးတာကေတာ့ ဦးႏု ဖဆပလ အစိုးရ လက္ထက္မွာ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ အမတ္ေတြ ရွိခဲ့ဖူးတယ္ဆုိတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ ျမန္မာျပည္ရဲ႔ လူမ်ိဳးစုေတြထဲမွာ ပါ၀င္လား မပါ၀င္လား က်ေနာ္ မသိပါ။ ထို႔အတူ ဒီရိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ထိုက္လား မျဖစ္ထိုက္လားဆိုတာဟာလဲ အင္မတန္ ရႈပ္ေထြးတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုတာ က်ေနာ္ သတိထားမိပါတယ္။

ဟုတ္ျပီ။ ရိုဟင္ဂ်ာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘေလာ့ေတြမွာ ေရးထားသမွ်ထဲမွာ အေလးထား ေဆြးေႏြးခ်င္တာ Free for Country ဘေလာ့က http://www.freeforcountry.co.cc/2009/02/blog-post.html ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတခုအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးရယ္။ ပိေတာက္ေျမဘေလာ့က အဏၰ၀ါစစ္သည္ေရးတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးဘက္က ရပ္ၾကပါဆိုတဲ့ http://padaukmyay.blogspot.com/2009/01/blog-post_9476.html ေဆာင္းပါးရယ္ ၂ ခုကို အေျခခံပါမယ္။ အဲဒီေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာ မရွိဘူးလို႔ ေျပာသူမ်ားကလည္း ရိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ ကုလားမူ မူျပီး ဦးႏုအစိုးရကို ပါးခၽြဲ နားခြ်ဲ လုပ္ခဲ့လို႔ လူမ်ိဳးစုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ ေျပာၾကတာက သူတို႔ေတြက သမိုင္းကို အတုလုပ္တယ္။ အေထာက္အထားမရွိဘဲ ေလွ်ာက္ေျပာေနတယ္လို႔ ဆိုၾကသလို ရိုဟင္ဂ်ာ ရွိတယ္ ဆုိသူမ်ားကလည္း ပံုႏွိပ္ခဲ့တဲ့ စာအုပ္စာတမ္းတခ်ိဳ႔ကို သက္ေသျပၾကတာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးသတင္းအရ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရတို႔က ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးေတြကို လူသားခ်င္း စာနာမႈအရ ေနထိုင္ခြင့္ေပးထားတာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံသားမဟုတ္လို႔ ေၾကညာခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒါက အေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူး။ အခု ေလွေတြနဲ႔ ခိုးထြက္ျပီး ထိုင္းမွာ ေသာင္တင္ ထိုင္းက လက္မခံလို႔ ပင္လယ္ထဲ ျပန္လႊတ္ စသျဖင့္ သတင္းေတြ ၾကားေနရေတာ့ က်ေနာ္ ထင္တာကေတာ့ ဒီ ထိုင္းကို ေရာက္လာသူေတြဟာ တတိယႏိုင္ငံသြားခ်င္လို႔ တမင္ ဂြင္ဖန္တာပဲလို႔ ထင္မိတာပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ခါတိုင္း ဘဂၤလားနဲ႔ ျမန္မာ ေဘာ္လီေဘာ ပုတ္ေနတဲ့ကိစၥ ဒီေလာက္ ေ၀းေ၀းလံလံၾကီး ထိုင္းကို ဦးတည္လာတယ္ဆိုေတာ့ အၾကံရွိလို႔ပဲေပါ့။

ထိုင္းကလဲ ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ကိစၥေၾကာင့္ မြတ္ဆလင္ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကို ေၾကာက္တယ္ ထင္ပါတယ္။ သူတို႔က ေနာက္ဆို အုပ္လိုက္ၾကီး တျပံဳတမၾကီး လာေတာ့မွာေလ။ ေနာက္ အခုလာတာအကုန္က ေယာက္်ားေတြ။ က်ေနာ္ထင္တယ္။ သူတို႔ တေယာက္မွ ျမန္မာလို ေျပာတတ္မွာလဲ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ ဒီလူေတြကို အေျခခ်ေပးလို႔ကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ဂယက္ရိုက္သြားမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ထိုင္းကလဲ လက္မခံပါဘူး။ ဒုကၡသည္စခန္းေတာင္ မေပးဘူးလို႔ ေျပာတာသာ ၾကည့္ေတာ့။

ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ ဒီလို ေျပာတာဟာ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ လူမ်ိဳးစုထဲမွာ မပါဘူးလို႔ ဆိုလိုတာ မဟုတ္သလို ပါတယ္လို႔လဲ မေျပာခ်င္ပါဘူး။ အဓိကကေတာ့ သမိုင္းပညာရွင္ေတြ ေသခ်ာေလ့လာရမယ့္ ကိစၥပါ။ ထို႔အတူ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ မရွိဘဲ ေလ့လာဆန္းစစ္ရမယ့္ ကိစၥလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ထိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အဘီစစ္ရဲ႔ ေျခာက္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာဖို႔လုပ္တာ မွန္တယ္လို႔ က်ေနာ္ေတာ့ ထင္တာပါပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဓိက ျပႆနာကေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ လူဦးေရ အင္မတန္ မ်ားသလို ေမြးအားေကာင္းတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစု ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျခိမ္းေျခာက္မႈ ရွိေစတာ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အမွန္တကယ္ လူမ်ိဳးစု အေနနဲ႔ ရွိခဲ့တယ္ဆိုရင္ေတာင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ပိုင္ခြင့္ ရွိမရွိ ႏိုင္ငံသား ခံထိုက္ေရး စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔ တိုင္းၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဖိုးေတြက ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခဲ့လား။ သက္ေသျပႏိုင္ရဲ႔လား စသျဖင့္ေပါ့။

ဒီလိုေျပာလို႔ က်ေနာ္ ဘက္လိုက္တယ္ ဆိုခ်င္ဆိုပါ။ က်ေနာ္ဟာ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ခြဲျခားတတ္တဲ့သူ မဟုတ္ေပမဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႔ လူမ်ားစု အခြင့္အေရးကို အေလးေပးရမွာပါ။ လူနည္းစုအခြင့္အေရးကိုလဲ မေစာ္ကားရဘူးဆိုတာ နားလည္မိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစု ျဖစ္ေနဖို႔ ပိုလိုလားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ခြင့္ ရွိရမယ္။ ထို႔အတူ အျခားဘာသာ၀င္ေတြလဲ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိရမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မြတ္ဆလင္ ယူလို႔ မြတ္ဆလင္ဘာသာ ယူရတာမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ဘာသာ မယူမေနရ ယူရတာမ်ိဳး မရွိသင့္သလို ဘာသာ၀င္အျဖစ္ အတင္းသြတ္သြင္းျခင္း၊ ျဖားေယာင္းသြတ္သြင္းျခင္းမ်ိဳးေတြကို က်ေနာ္ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို မဖ်က္သေရြ႔ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ ပ်က္သြားမွာ မဟုတ္ပါ။ သူမ်ားလူမ်ိဳးေၾကာင့္ သူမ်ားဘာသာေၾကာင့္မွ မဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ဘာသာ၀င္ အခ်င္းခ်င္း ဘုန္းၾကီးေတြကို ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းေထာင္ခ်လို႔ကေတာ့ ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၢလေျပာသလို ဗုဒၶဘာသာကို ကာကြယ္ဖို႔ အေရးၾကီးေနျပီလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြဟာ လူနည္းစုျဖစ္တယ္ဆိုရင္လဲ လူနည္းစုအခြင့္အေရးကို ေလးစားဖို႔ လိုသလို တျခားဘာသာ၀င္ေတြကိုလဲ မေလးစားႏိုင္ရင္ေတာင္ မေစာ္ကားမိဖို႔ လိုပါတယ္။

က်ေနာ္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိတဲ့ အင္တာနက္လင့္ခ္ေတြအရေတာ့ ရုိဟင္ဂ်ာဟာ လူမ်ိဳးလူနည္းစုျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အတည္ျပဳ ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ http://banglapedia.search.com.bd/HT/R_0217.htm ဘဂၤလားေဒ့္ရွ္ Search Engine ၀က္ဆိုဒ္ကပါ။ ေနာက္တခုကေတာ့ ၀ီကီစာမ်က္ႏွာပါ။ http://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ လူမ်ိဳးစုတစ္စုအျဖစ္ ရွိခဲ့တယ္လို႔ လက္ခံႏိုင္တယ္ဆုိေပမဲ့ အခု ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ထိုင္းမွာ ဒုကၡခံရတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကိုေတာ့ အၾကံအစည္ တခုခု ရွိလို႔ပဲလို႔ ထင္ပါတယ္။ လူသားခ်င္း စာနာႏိုင္ေပမဲ့ တမင္ စာနာခံရေအာင္ လုပ္တဲ့ အၾကံအစည္မ်ိဳးေတြကို လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။

ဒီေလာက္ဆို က်ေနာ္ ငါးၾကင္းေခါင္း ကိုင္လို႔ ျပီးပါျပီလို႔။ က်ေနာ္ အဓိကေျပာလိုရင္းကေတာ့ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရး ခြဲျခားမႈ မရွိဖို႔နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ တိုးတက္ထြန္းကားဖို႔ အလိုရွိေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ကေဒါင္းညင္သာ လက္ရည္က်သြားျခင္း

ကေဒါင္းညင္သာ လက္ရည္က်သြားျခင္း

လက္ဖက္ရည္ က်သြားျခင္းဟု မဖတ္ပါႏွင့္ မိတ္ေဆြ။ လက္ရည္က်သြားျခင္းပါ။ ဟုတ္ကဲ့။ အခုလို ေကာင္းသထက္ ေကာင္း လက္စြမ္းထက္သထက္ ထက္လာတဲ့ ဘေလာ့ဂါေတြၾကားမွာ က်ေနာ္ ေမာင္ကေဒါင္း ဘာေရးရမွန္း မသိဘဲ သူမ်ားေရးတာေတြ ထိုင္ဖတ္ရင္းနဲ႔ လက္ရည္က်သြားခဲ့ပါျပီ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္ေရးမယ္ၾကံတိုင္း သူမ်ား ေရးထားတာေတြ ဖတ္ျပီး ငါေရးရင္ သူ႔ေလာက္ ေကာင္းမယ္မထင္ဆိုျပီး inferiority complex ငုပ္စိတ္ ၀င္၀င္လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ဘ၀အခ်ိဳးအေကြ႔မွာ ေလွာ္ရခတ္ရတာ မအားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း elephant ေျခေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာနဲ႔ တို႔မ်ား ဘေလာ့ကို စြန္႔ခြာခဲ့တာ ၂ လေတာင္ ၾကာခဲ့ျပီေပါ့ အဟင့္။

ဒါနဲ႔ ဘာလို႔ ျပန္လာေနေသးလဲလို႔ ေမးရင္ေတာ့ တပတ္တခါ လြမ္းလို႔ လာၾကည့္ရတာ အားနာဘာဒယ္ေလ ဆိုျပီး သြားသြားၾကည့္မိတဲ့ Hit counter ဇယားေလးေၾကာင့္ေပါ့။ အားေပးၾကတဲ့ စာဖတ္ပရိသတ္က တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ က်လာေတာ့ ကိုယ္လဲ အားနာဒယ္ ဒကယ္။ ဘာမွ မေရးထားဘဲ လာလာၾကည့္သြားၾကေတာ့ ေဆြးေျမ့စျပဳလာတဲ့ ျပတိုက္ေဟာင္း တခုလို ကိုယ့္ကိုယ္ကို သိမ္ငယ္မိတာ အမွန္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ငါလဲ inspiration ေလး ယူဦးမွ ဆိုျပီး ကိုတီဇက္ေအ ရဲ႔ ဘေလာ့ကို ဖတ္လိုက္ျပီးမွ ဒီလူ တယ္အားဘာလားလို႔ အဲအဲ တယ္ေရးႏိုင္ပါလားလို႔ အားတက္ျပီး ငါလဲ ေရးလိုက္ဦးမယ္ ဆိုတဲ့အေတြးနဲ႔ အခု သူေဌးလစ္တုန္း စာေလးဘာေလးရိုက္ရေတာ့တာေပါ့။ အဟိ

ဒီေတာ့ လက္ရည္က်သြားရတာကို ေရးရမယ္ဆိုရင္ (အမယ္ေလး.. သူလက္ရည္က်သြားတာကို ဟိမ၀ႏၱာ ခ်ီးမြမ္းခန္း ဖြင့္ေတာ့မယ္ဟ) အဓိကကေတာ့ ေရးခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေလး ေပ်ာက္သြားတာပါပဲ။ ေရးခ်င္တဲ့ စိတ္ေပ်ာက္သြားေအာင္ လုပ္တာလဲ ဒီေန႔တဓူ၀ ကိစၥေတြေၾကာင့္ပါပဲ။ မအားမအားနဲ႔ ေနာက္ဆံုး ကိုယ့္ဘေလာ့ကိုေတာင္ ဖြင့္မျဖစ္ေတာ့ ေရးခ်င္တဲ့စိတ္ ေပ်ာက္သြားတာေပါ့။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ေရးရမယ့္ အေၾကာင္းအရာ ေပ်ာက္ေပ်ာက္ေနတာပါပဲ။ ဟိုေန႔က ဒပ္ဘလင္မွာ လူၾကီးေတြ ရန္ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း ေရးမယ္ ၾကံလိုက္၊ ကိုယ္ကလဲ သူတို႔ရဲ႔ အတၳဳပတၱိကုိ တခုမွ မသိေတာ့ နာမည္ေတြသာ သိတာ။ ဓာတ္ပံုနဲ႔ နာမည္နဲ႔ေတာင္ တြဲမမွတ္မိေတာ့ မေရးေတာ့ပါဘူးလို႔။ ဦးရုကၡစိုးေျပာသလို ျမန္မာ့အေရး ကၽြမ္းက်င္အဆင့္ေတာင္ ရြာလည္သြားတယ္ကြယ္။

ဒါေပမယ့္လဲ ေရးခ်င္တဲ့ ကိစၥေလးတခုေတာ့ ရွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ သူတို႔ဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘာမွ အက်ိဳးမျပဳဘူးဆိုတဲ့ စကားရပ္ကေလးပါ။ ဒီလိုဆို သူတို႔ကို ၁၉၉၀ က ဘာလို႔ အမ်ားျပည္သူေတြကေန ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္။ တကယ္ဆို ၁၉၉၀ ကေနသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စတင္ရင္ ေလးႏွစ္သက္တမ္းထား၊ ခုဆို ၅ ၾကိမ္ေတာင္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ျပီးေနျပီ။ ဘာေၾကာင့္ အဲဒီတုန္းက ကလိမ္က်ျပီး လႊတ္ေတာ္ မေခၚေပးဘဲ အမ်ိဳးသားညီလာခံဆိုျပီး အခ်ိန္ဆြဲတာပါလိမ့္။ တကယ္ဆို လႊတ္ေတာ္ေခၚျပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္ကို တခါတည္း လုပ္ေပးလိုက္ရမယ့္ကိစၥ။ အခ်ိန္ဆြဲလိုက္တာဟာ သူတို႔ရဲ႔ တရား၀င္မႈကို မတရားသျဖင့္ တရားမ၀င္ေအာင္ လုပ္လိုက္တာပါပဲ။ ဒီေတာ့ ဒီလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ သူတို႔ကို ေရြးေကာက္ထားတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ျပည့္၀ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ့္ တာ၀န္ေတြရွိတယ္။ သူတို႔ဟာ ျပည္သူေတြဘက္က ရပ္တည္ေပးဖို႔ အဓိကတာ၀န္ရွိသူေတြ ျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ တခုမွ အက်ိဳးမျပဳဘူးဘူးဆိုတာ မွားတယ္။ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးျပဳေအာင္လို႔ ခန္႔လိုက္တဲ့ လူေတြ၊ တကယ္လို႔ ဒီလူၾကီးေတြက ျပည္သူေတြဘက္က မရပ္တည္ရင္ ဒါဟာ တိုင္းျပည္္အတြက္ အက်ိဳးမျပဳဘူးလို႔ ေျပာလို႔ ရတာေပါ့။ အဲ ဒပ္ဘလင္မွာ အျပဲျပဲ အကြဲကြဲေတြ ျဖစ္တာ၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးေတြ ၾကားထဲက ယူတာ စသျဖင့္ နာမည္ပ်က္စရာ ကိစၥေတြကေတာ့ ကိုယ္တိုင္လဲ မသိေတာ့ မေျပာေတာ့ပါဘူး။ တကယ္လို႔ ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ေလးစားစရာ မရွိဘူးလို႔ ဆိုရမွာပါ။

အဲ ေရးခ်င္တာေတြ ေရးလိုက္တာ ဘယ္ေတြ ေရာက္ကုန္မွန္းေတာင္ မသိဘူး။ ဟဲဟဲ ျပန္စမယ္။ ဒီေတာ့ကာ အျမဲတမ္း ေရေလာင္းေပးေနရမယ့္ ဘေလာ့ေလးကို ဆက္လက္ ေရမေလာင္းေပးႏိုင္ေတာ့အတြက္ ဘေလာ့အတြက္ ရွင္သန္ျခင္းဆိုတာကို က်ေနာ္ မေပးႏိုင္ ပ်က္ကြက္မိခဲ့တဲ့အတြက္ အခုမွ ေရခြက္ေလးကိုင္ ေရေလးေလာင္းဖို႔ ပံုရိပ္ေယာင္ကမၻာဆီ တက္လာခဲ့တယ္ ဆိုပါေတာ့။ အခုလို ပံုရိပ္ေယာင္ကမၻာကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္လိုက္ခ်ိန္မွာ က်ေနာ္မသိတဲ့ ျမန္မာဘေလာ့ေပါင္းမ်ားစြာ တပို႔စ္ျပီး တပို႔စ္ ရွင္သန္ေနၾကတာ ေတြ႔ရသလို အျပင္းစား ဘေလာ့တခ်ိဳ႔လဲ လင့္ခ္ကို ေဖ်ာက္ ဘေလာ့ကို ပိတ္လိုက္ၾကသူမ်ားလဲ စိတ္မေကာင္းစြာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္အေၾကာင္းအရာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘေလာ့လို႔ ရတယ္ဆိုတဲ့ ဘေလာ့ယဥ္ေက်းမႈ ပ်ံ႔ႏွံ႔ စိမ့္၀င္ေနတဲ့အတြက္ ၀မ္းသာမိပါတယ္။

ဘေလာ့ယဥ္ေက်းမႈဆိုတာနဲ႔ ဆက္စပ္ျပီး က်ေနာ္ စဥ္းစားစရာေပၚလာတာကေတာ့ ဆရာေမာင္စူးစမ္းရဲ႔ ဘေလာ့ဂါ အင္းစတင့္ (blogger instinct) ဆိုတာပါ။ အဲဒီတုန္းက က်ေနာ္ ဆရာ့စာကို ဖတ္ျပီး ေတာ္ေတာ္ တုန္လႈပ္သြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမင္ဆရာ ၾကားဆရာလို ျဖစ္ေနေတာ့ အဲဒီတုန္းက ဘာမွ မေရးျဖစ္ ျပန္မေ၀ဖန္ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးတာ နည္းေနေသးလို႔လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ Asian value ေတြ မ်ားေနတာလဲ ျဖစ္ႏိုင္သဗ်။ ဟဲဟဲ။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ လက္လြတ္စပယ္ ေလွ်ာက္မေရးဖို႔၊ ေနာက္တခါ အခု ေရာင္ျပန္မီဒီယာေတြရဲ႔ ရန္ေပါ့။ အစြန္း ၂ ဖက္ကို လြယ္လြယ္နဲ႔ မယံုမိဖို႔။ ကိုယ္တိုင္ ေသခ်ာ မစံုစမ္း မသိဘဲ လက္မခံဖို႔ပါပဲ။ ဘယ္အရာမဆို လြယ္လြယ္နဲ႔ မယံုသင့္သလို လြယ္လြယ္နဲ႔ ကုိယ့္ယံုၾကည္မႈကို မစြန္႔လႊတ္လိုက္ဖို႔ပါ။

တကယ္ဆို အခုေရးတဲ့ ပို႔စ္ေလးဟာ ေနာက္ေရးမယ့္ ပို႔စ္ေတြအတြက္ ေျခလွမ္း စျပင္လိုက္တာေပါ့။ ဟဲဟဲ က်သြားတဲ့ လက္ရည္ေတြ ျပန္တက္လာဖို႔ တျခားဘေလာ့ေတြကို အခု မနည္း လိုက္ဖတ္ေနရတယ္။ ဒီလိုေပါ့။ စု တု ျပဳ ဆိုတာ။ ဟီး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ နဂိုကတည္းက Political Science ႏိုင္ငံေရးဘာသာရပ္နဲ႔ ဆက္ႏြယ္တာေတြကိုပဲ အမ်ားအားျဖင့္ ေရးမွာပါ။ ဒါဟာ က်ေနာ္ တတ္ႏိုင္တာေလး လုပ္ေပးတာလို႔ပဲ ခံယူပါတယ္။ က်ေနာ္ထင္တယ္ေလ။ ႏိုင္ငံေရးအသိပညာဆိုတာ အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္ယူရင္းနဲ႔ ပိုမို ရင့္က်က္လာႏိုင္ျပီး ဒီမိုကေရစီကို ျမန္မာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ က်င့္သံုးယူလာႏိုင္မယ္လို႔လဲ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://kadaung.net/?feed=rss2. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.